Antisosyal kişilik bozukluğu

Sosyopati, antisosyal kişilik bozukluğu olarak isimlendirilen psikolojik rahatsızlığın gayri resmî adıdır. Amerikan Psikiyatri Derneği’nin Teşhis ve İstatistik Rehberinde şöyle tarif edilmektedir:

“Teşhis için temel özellik, çocukluk veya ilk ergenlik çağında başlayıp yetişkinlik çağında da devam eden, diğer insanların hakları ile ilgili daimî bir umursamazlık ve ihlâl seyridir.”

Bozukluğun temel özellikleri olarak sayılan hususlar, hilekârlık ve manipülasyondur. Çoğu zaman davranışlarından ötürü suçluluk veya pişmanlık duymazlar. Haz ilkesinden beslenirler. Bu nedenle davranışlarının sebep olacağı sonuçları düşünmezler.

Uyuşturucu ve alkol gibi problemleri olabilir. Bu nedenle, bu bozukluğa sahip kişiler aile, iş veya okulla ilgili sorumluluklarını yerine getiremezler. Çocuklukta dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bozukluğu gösteren kişilerde antisosyal kişilik bozukluğu riski daha yüksektir. Ağır cinsel sapkınlık gösteren çoğu kişide antisosyal kişilik bozukluğu vardır. Yüzeysel olarak samimi olabilirler ancak karşılarındaki insanı fethettikten sonra ilgisiz bir tavır sergilerler. Antisosyal kişilik bozukluğunun erkeklerde görülme olasılığı kadınlara kıyasla daha fazladır. Bu kişilik bozukluğunun kalıtım ve çevre etkenlerinin birlikte etkili olabildiği düşünülüyor.

 

devamını oku