Siklotimi

Siklotimi rahatsızlığının en belirgin özelliği ruhsal durumun kronik olarak mutlulukla mutsuzluk arasında değişmesidir. Kısaca bipolar bozukluğun “küçük kardeşi” olduğunu söyleyebiliriz. Siklotimik bozukluk, en az iki yıl süreyle hipomani ve major depresyonu karşılamayan nöbetler halinde gidiş gösteren bir rahatsızlıktır. Yaşam boyu yaygınlığı %1 dolayındadır.

Siklotimi bireylerinin yaşadığı ruhsal dalgalanmalar, çeşitli hipomani ve depresyon semptomlarından oluşur. Fakat siklotimi bireylerinde görülen hipomani belirtileri, mani-depresyon tanı kriterlerini tamamlamak için sayı, şiddet, boyut veya süre bakımından yetersizdir.

Aynı şey depresyon için sayı, şiddet, boyut veya süre bakımından yetersizdir. Aksi takdirde bu rahatsızlık bir bipolar bozukluk sayılırdı.belirtileri için de geçerlidir. Siklotiminin neden olduğu depresyon belirtileri, majör depresyon tanı kriterlerini tamamlamak i

devamını oku