Özgül fobiler

Özgül fobi, kişinin belirli bir nesne ya da durumun varlığında belirgin bir korku veya anksiyete yaşadığı rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığı bulunan kişiler fobi nedeni uyarıcıyla karşılaştıklarında genellikle panik atağa benzer bir korku tepkisi gösterirler, bazı bireylerde panik atak da gözlenebilir. Özgül fobisi olanlar fobi nedeni nesne ya da durumla karşılaşma beklentisi içinde oldukları için kaygı yaşarlar ve bu nesne veya durumlardan kaçınmak için büyük çaba harcarlar.

Örneğin klostrofobisi olan birey asansöre binmemek için çok yoğun çaba harcar ve çok sayıda katı merdivenle çıkabilir veya asansör kullanmasını gerektiren durumlarda işleri geri çevirmeyi göze alabilir.

Böceklerden korkan birisi ise izlediği filmin bir sahnesinde böcek olduğunu fark ederse gözünü kapatabilir veya ortamı terk edebilir.

Özgül fobisi olan bireylerde tipik olarak gözlenen bu kaçınma davranışları bu rahatsızlığın en dikkat çekici özelliğidir.

Fobi durumunda korkunç bir şey olacağına dair mantık dışı beklenti ve bu durumla karşılaşılınca verilen tepkinin kişi için rahatsız edici olmasıyla birleşince kişiler bu tarz kaçınma davranışlarında bulunur.

devamını oku

Siklotimi

Siklotimi rahatsızlığının en belirgin özelliği ruhsal durumun kronik olarak mutlulukla mutsuzluk arasında değişmesidir. Kısaca bipolar bozukluğun “küçük kardeşi” olduğunu söyleyebiliriz. Siklotimik bozukluk, en az iki yıl süreyle hipomani ve major depresyonu karşılamayan nöbetler halinde gidiş gösteren bir rahatsızlıktır. Yaşam boyu yaygınlığı %1 dolayındadır.

Siklotimi bireylerinin yaşadığı ruhsal dalgalanmalar, çeşitli hipomani ve depresyon semptomlarından oluşur. Fakat siklotimi bireylerinde görülen hipomani belirtileri, mani-depresyon tanı kriterlerini tamamlamak için sayı, şiddet, boyut veya süre bakımından yetersizdir.

Aynı şey depresyon için sayı, şiddet, boyut veya süre bakımından yetersizdir. Aksi takdirde bu rahatsızlık bir bipolar bozukluk sayılırdı.belirtileri için de geçerlidir. Siklotiminin neden olduğu depresyon belirtileri, majör depresyon tanı kriterlerini tamamlamak i

devamını oku