Travmayı Tetikleyen Semptomlar: Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Travma, bireyler üzerinde derin etkiler bırakan zorlayıcı deneyimlerdir. Travmatik deneyimler sonrasında bazı semptomlar ortaya çıkabilir ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu makalede, travmayı tetikleyen semptom durumlarını inceleyeceğiz ve bu semptomlarla başa çıkmak için kullanılan tedavi yöntemlerine değineceğiz.

Travmayı tetikleyen semptomlar, travmatik deneyim sonrasında bireylerde ortaya çıkabilen zorlayıcı durumlardır. Bu semptomlar, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve günlük işlevselliğini kısıtlayabilir. Travmayı tetikleyen semptomlar, kişinin normal iş, ilişki ve sosyal aktivitelerini sınırlayabilir. Bu nedenle, travmatik bireylerin desteklenmesi, semptomların yönetilmesi ve iyileşme sürecinin teşvik edilmesi önemlidir.

 

Travmayı Tetikleyen Semptomlar
 1. Flashback’ler: Kişinin travmatik olayı canlı bir şekilde tekrar yaşar gibi hissettiği durumlardır. Bu flashback’ler, travmanın olduğu anı hatırlama, görüntüler ve duygusal tepkiler yaşama şeklinde kendini gösterebilir.
 2. Kâbuslar: Travmayı hatırlatan rüyalar veya kabuslar görme durumlarıdır. Kişi, travmatik deneyimle ilişkili korkutucu, endişe verici veya rahatsız edici rüyalar görebilir.
 3. Anksiyete ve Panik Ataklar: Travmatik olayla ilişkili anksiyete ve panik ataklar yaşanabilir. Kişi, travmayı hatırlatan bir durumla karşılaştığında yoğun korku ve endişe hissiyle birlikte nefes darlığı, kalp çarpıntısı, titreme ve terleme gibi belirtiler yaşayabilir.
 4. Uyarılmışlık Durumu: Travmatik deneyim sonrasında sürekli bir uyarılmışlık hali yaşanabilir. Kişi, tetikleyici durumlarla karşılaştığında sürekli tetikte olma, irkilme tepkileri gösterme, huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler yaşayabilir.
 5. İzole Olma ve Kaçınma: Travmatik olaydan sonra kişi, travmayı hatırlatan durumlardan kaçınma eğilimi gösterebilir. Bu durumda sosyal etkileşimlerden kaçınma, travmayı hatırlatan yerlere gitmemek veya konuşmaktan kaçınmak gibi davranışlar sergileyebilir.
 6. Duygusal Düzensizlikler: Travma sonrası kişide duygusal düzensizlikler ortaya çıkabilir. Kişi, duygusal olarak kararsız olabilir, sürekli değişen duygusal durumlar yaşayabilir, ani öfke patlamaları veya aşırı hüzün gibi duygusal tepkiler sergileyebilir.
 7. Depresyon: Travma sonrası depresyon gelişebilir. Kişi, travmatik olayın etkisiyle umutsuzluk, çaresizlik, enerji kaybı, ilgi kaybı, uyku ve iştah düzensizlikleri gibi depresyon belirtileri yaşayabilir.
 8. Kendine ve Başkalarına Zarar Verme Düşünceleri: Travma sonrası bireyde intihar düşünceleri veya başkalarına zarar verme düşünceleri ortaya çıkabilir. Kişi, travma sonucunda yaşadığı acıdan kaçmak veya kontrolü ele geçirmek için bu tür düşünceleri deneyebilir.
 9. Benzer Ortamlar: Travmatik deneyimi hatırlatan veya travmayı çağrıştıran benzer ortamlar veya mekanlar kişiyi tetikleyebilir. Örneğin, bir trafik kazası geçirmiş biri için trafik yoğunluğu olan bir yerde bulunmak tetikleyici olabilir. Kişi, aynı koşullar altında travmatik olayın tekrar yaşanacağı hissine kapılabilir.
 10. Sesler: Travmatik deneyimi hatırlatan veya travmayı çağrıştıran belirli sesler kişiyi tetikleyebilir. Örneğin, patlama sesleri, yüksek sesli bağırışlar veya belirli bir şarkı kişide travma tepkisine neden olabilir. Bu sesler, travmanın gerçekleştiği anı yeniden canlandırabilir ve kişiyi geçmiş olaya geri götürebilir.
 11. Kokular: Travmayı hatırlatan veya travmayı çağrıştıran belirli kokular kişiyi tetikleyebilir. Örneğin, yangın kokusu, hastane kokusu veya belirli bir parfüm kokusu kişide travma tepkisi uyandırabilir. Kokular, travmatik deneyimi beyinde canlandırarak kişiyi duygusal ve fiziksel olarak etkileyebilir.
 12. Görsel İzler: Travmayı hatırlatan veya travmayı çağrıştıran belirli görüntüler kişiyi tetikleyebilir. Örneğin, kazaya karışan bir aracı görmek veya travmatik bir olayı yansıtan bir görüntüyle karşılaşmak kişiyi etkileyebilir. Bu görüntüler, travmanın canlı bir görsel temsili olabilir ve kişide travma ile ilişkili duygusal tepkileri uyandırabilir.
 13. Tarihler veya Günler: Bazı travmatik deneyimler, belirli bir tarih veya günle ilişkilendirilebilir. Bu nedenle, travmanın gerçekleştiği tarihe yaklaşırken veya travmanın yıldönümünde kişi tetiklenebilir. Özel günler veya tarihler, travmayı hatırlatan hatıraları canlandırabilir ve kişide yoğun duygusal tepkilere neden olabilir.
 14. Kişisel İlişkiler: Bazı ilişkiler, özellikle travma ile ilişkilendirilebilen kişiler veya travmanın doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği kişiler, travmatik bireyi tetikleyebilir. Örneğin, bir saldırganla aynı ortamda bulunmak veya travmanın doğrudan mağduru olan bir kişiyle karşılaşmak tetikleyici olabilir. Bu kişiler, travmanın hatırlanmasına ve travma sonrası stres semptomlarının artmasına yol açabilir.
 15. Stresli Durumlar: Yoğun stres, baskı veya zorlayıcı durumlar, travmatik bireyi tetikleyebilir ve travma sonrası stres bozukluğunun semptomlarını artırabilir. Stresli durumlar, kişinin travma ile ilgili zorlu anıları hatırlamasına ve travma tepkilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu tetikleyiciler, travmatik bireylerde travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Her bireyde tetikleyiciler farklılık gösterebilir ve kişinin travmatik deneyimiyle ilişkilendirilen özel tetikleyicileri belirlemek önemlidir. Travmatik bireylerin bu tetikleyicilere nasıl tepki vereceği ve nasıl başa çıkacakları konusunda destek sağlamak önemlidir.

Travma sonrası semptomları olan bireylere sağlanacak tedavi yaklaşımları, semptomların azaltılmasına ve kişinin günlük yaşamına dönmesine yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, grup terapisi ve ilaç tedavisi gibi tedavi yöntemleri, travmatik bireylerin semptomlarını hafifletmeye ve travmanın etkileriyle daha etkin bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

 

Tedavi Yaklaşımları

Travmatik bireylerle çalışırken, tetikleyici semptomlarla başa çıkmak için çeşitli tedavi yaklaşımları kullanılabilir. Bu yaklaşımlar, travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını azaltmaya ve kişinin iyileşmesine yardımcı olabilir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Kişinin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını anlamasına yardımcı olan bir terapi türüdür. Travma sonrası tetikleyici düşünceleri tanımlamak, sorgulamak ve değiştirmek için etkili bir yaklaşım olarak kullanılabilir.
 • Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR): Göz hareketleri eşliğinde travmatik deneyimlerin yeniden işlenmesini hedefleyen bir terapi yöntemidir. Kişi, travmatik olayın etkisi altında kalmadan onu daha sağlıklı bir şekilde işleyebilir.
 • Grup Terapisi: Travmatik bireylerin bir araya geldiği grup terapisi, destek, paylaşım ve empati sağlama açısından etkili olabilir. Grup terapisi, bireyin travmatik deneyimiyle başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.
 • İlaç Tedavisi: Semptomların yönetimi için bazı durumlarda ilaç tedavisi düşünülebilir. Psikiyatrist tarafından reçete edilen ilaçlar, anksiyete, depresyon veya uyku problemleri gibi belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, travmayı tetikleyen semptomlar bireyler için önemli bir mücadele kaynağı olabilir. Ancak, uygun destek, anlayış ve etkili tedavi yaklaşımlarıyla travmatik bireylerin iyileşme ve yaşam kalitesini yeniden kazanma şansı vardır. Profesyonel yardım arayışı, destekleyici bir çevre ve travmatik deneyimin kabulü ve işlenmesi sürecinde önemli adımlardır.

 

Psikolog Burak AKKAYA